Öga för öga, tass för tass

Illustrations for a book written by Maria Ernestam, bokförlaget Forum, 2014

More info